#

Birlikte Daha Doğruya Daha Kaliteliye

TURQUM®, Makina İhracatçıları Birliği tarafından başlatılan bir belgelendirme faaliyeti olup, makine sektöründe faaliyet gösteren ve ihracata önem veren firmaların imalat sistemi, kalite yönetim sistemi, ürün güvenliği ve kalitesi yeterliliğinin göstergesi olarak yurtiçi ve yurt dışı pazarda müşteri tarafından kolaylıkla güvenilir bir tedarikçi olarak tanınmasını sağlayan ortak bir İmalatçı Yeterlilik markasıdır. 

TURQUM®, bir uygunluk değerlendirme markası olup firmanın belirlenmiş kriterlere ve teknik şartlara uygunluğunu göstermekle birlikte firmanın yasal gerekliliklere uyumu ve kurumsal yetkinlikleri de belgelendirme esaslarında yer almaktadır.

TURQUM®’un makine imalatçısına ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet avantajı sağlaması yanı sıra sektörün ölçek ekonomisinin geliştirilmesine de katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

TURQUM®, üretimden satış sonrası hizmetlere kadarki süreci kapsayarak müşteriye kaliteli bir ürün ve satış sonrası hizmet güvencesini taahhüt etmektedir.

TURQUM® Belgelendirmesi icra görevi MAİB, Makine İhracatçıları Birliği ve MAKFED, Türkiye Makina Federasyonu işbirliğinde olmak üzere TRTEST, Test ve Değerlendirme A.Ş (Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, TÜBİTAK, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve STM ortaklığında kurulmuştur) tarafından yürütülmektedir.

TURQUM® Markası, Bronz, Gümüş ve Altın kategorilerinde düzenlenmektedir.