Belgelendirme Aşamaları


  • Firma Başvurusu
  • Firma Başvuru Dokümanlarının İncelenmesi
  • Firmaya Yapılacak Olan Yerinde TURQUM® Denetimi
  • Sertifikalandırma
  • Periyodik Gözetim Denetimi

"TURQUM İmalatçı Yeterlilik Markası'na sahip olmak firmanın en az 3 yıldır imalat ve 1 yıldır ihracat yapıyor olması gereklidir"

Online Başvuru

TURQUM® Markası başvurusu için;

Geçerlilik Süresi

TURQUM® İmalatçı Yeterlilik Markasının geçerlilik süresi 1 (BİR) yıldır.

Belge Tekrarı

Belge süresi dolan firmalar Periyodik Denetim ile belgeleri uzatılır.

Destek Programları

Geliştirme çalışmaları üzerinde çalışılmaktadır.